Maryjne spotkanie śpiewacze

Maryjne spotkanie śpiewacze

Plakat informujący o warsztatach śpiewaczych organizowanych przez Fundację św. Grzegorza Wielkiego. Ostatecznie warsztaty niestety nie odbyły się, ale ładny plakat został na wiecznej rzeczy pamiątkę 😉